Pracoviště: nám Přemysla Otakara II č. 34, České Budějovice

Jméno

Specializace

Telefon

Mobil

 Bednářová Hana ekonomická agenda, zoologie

386 110 714

724 717 480

 Bodnár Tomáš Mgr.

zoolog, rybníky

386 110 722 

724 717 694 

 Bureš Jiří Ing.

ředitel RP Jižní Čechy

386 110 718 

725 009 729 

 Burešová Eva Ing.

PPK,OPŽP,POPFK

386 110 724

721 020 003

 Burianová Kateřina Mgr.

vodař, OPŽP

    386 110 715

    724 718 054

 Hanč Zdeněk Mgr.

zoolog

386 110 716

725 044 046

 Hans Vladimír Ing.

NATURA 2000, informatik

386 110 723

724 716 983

 Chlumský Jan, RNDr., PhD.

botanik, PRV

386 110 721

725 729 136

 Janáková Jana, Mgr.

botanik, OPŽP

386 110 711

734 873 856

 Kloubcová Jana Ing., PhD.

krajinář, zoolog, rybníky

386 110 717

 601 583 779 

 Kunce Petr Ing.

dendrolog

386 110 712

721 019 972

 Matoušková Milena RNDr.

informatik

386 110 713

725 729 141

 Mičanová Zuzana Ing.

krajinář, OPŽP

386 110 725 

725 729 138 

 Šiška Petr Ing.

lesník

386 110 720

724 717 357

 Štěrbová Jitka Mgr.

botanik, OPŽP

386 110 719 

724 332 576 

 

Pracoviště: Správa CHKO Blanský les, Vyšný

Jméno

Specializace

Telefon

Mobil

 Flašar Jan RNDr.

geografie, geologie

380 301 032

602 664 850

 Indra Jan Ing.

lesnictví, MZCHÚ, dřeviny rostoucí mimo les

380 301 038

724 851 908

 Janák Radek

zoologie, strážní služba, fotodokumentace

380 301 040

728 194 469

 Lepší Petr Di.S.

botanik

    380 301 039

    731 593 304

 Rejnková Tereza Mgr.

botanik, práce s veřejností (EVVO)

380 301 034

724 332 579

 Šipan Filip Ing.

informatik, krajinotvorné programy, hydrologie

380 301 037

606 687 947

 Vítová Alena Mgr.

botanik, SDO, práce s veřejností (EVVO)

380 301 041 

 601 583 041

 Vosátka Tomáš Ing.

zemědělství, dotace z MZe, ÚSES, odpady

380 301 035

725 105 640

 Weiter Libor RNDr.

zoolog

380 301 042

731 128 622 

 Žifčáková Kamila Ing. arch.

stavební činnost

380 301 036

731 128 613 

 

 Pracoviště: Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň

Jméno

Specializace

Telefon

Mobil

 Hátle Miroslav, RNDr., CSc.

vedoucí odd. Správa CHKO Třeboňsko, územní plánování, ÚSES, těžba surovin, odpady, mez.spolupráce, plány péče

384 701 021

724 332 057

 Alexová Jana, Ing.

zemědělství, management MZCHÚ, krajinotvorné programy, evidence a správa pozemků, knihovna

384 701 027

606 036 219

 Drábková Markéta, RNDr.

ekologická výchova a osvěta, spolupráce se školami a veřejností, Dům přírody Třeboňska

384 701 026

606 036 218

 Dvořáčková Lenka

ekonomická agenda a správa majetku

384 701 010

 724 339 657

 Fidra Michael,  Ing. arch.

krajinný ráz, hodnocení stavebních projektů, územní plánování, památková ochrana

    384 701 013

    606 036 142

 Havlín Jiří, Ing. arch.

krajinný ráz, hodnocení stavebních projektů, územní plánování, památková ochrana

384 701 014

606 036 216

 Hosnedl Antonín

terénní a strážní služba, management

MZCHÚ, návštěvnická infrastruktura,

autoprovoz

384 701 025

606 036 140

 Hořejší Jiřina

informatika, GIS, webové stránky, mapy, návštěvnická infrastruktura

384 701 012

606 036 213

 Chobotská Hana, Ing., Ph.D.

zoologie, soustava Natura 2000, monitoring, ústřední seznam OP, plány péče a management MZCHÚ a druhů 

384 701 024 

606 036 141

 Kloubcová Petra, Mgr.

mapování, monitoring a inventarizace druhů a MZCHÚ (projekt OPŹP)

384 701 022

 

 Kloubec Bohuslav, Ing., Ph.D.

lesnictví,  dendrologie, monitoring ptáků, plány péče a management MZCHÚ, památné stromy

384 701 020

 606 076 346

 Neudert Jiří, Ing.

zoologie, ochrana a monitoring druhů, plány péče a management MZCHÚ,  fotodokumentace

384 701 018

606 036 214

 Poláková Veronika, Ing.

podatelna, spisová agenda, dokumentace, rekreace, turistika, povolování táboření, přestupky

384 701 011

606 036 220

 Rektoris Ladislav, Mgr.

botanika a geobotanika, ochrana druhů a biotopů, NATURA 2000, plány péče a management MZCHÚ

384 701 016

606 036 217

 Skuhrová Michaela, DiS.

krajinný ráz, hodnocení stavebních projektů, územní plánování, památková ochrana

384 701 017

730 811 806

 Vlková Dana, Ing..

péče o rybníky a vodní toky, hydrobiologie, revitalizace, plány péče a management MZCHÚ

384 701 023

606 036 215

 

 Emailové adresy všech pracovníků jsou ve formátu jmeno.prijmeni@nature.cz

Regionální pracoviště Jižní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt