Regionální pracoviště Jižní Čechy >> Pro návštěvníky >> Aktuality >> Rekonstrukce mostků v Terčině údolí

Rekonstrukce mostků v Terčině údolí

Rekonstrukce mostků v Terčině údolí

31.7.2019

Z důvodů špatného technického stavu mostků na území národní přírodní památky a krajinného parku Terčino údolí je nutné provést jejich celkovou rekonstrukci, která si vyžádá dočasné uzavření jednotlivých mostků a omezení přístupu do některých částí NPP.

Rekonstrukce probíhá postupně ve třech etapách. Harmonogram prací a náhradní přístupové trasy jsou vyznačeny v přiloženém dokumentu Uzavření Mostků.

 

Regionální pracoviště Jižní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt