Ptačí oblasti

Ptačí oblasti jsou chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků. Jsou vyhlašována na základě směrnice 2009/147/ES a společně s evropsky významnými lokalitami tvoří soustavu NATURA 2000. Česká republika implementovala tuto směrnici do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podrobně o ptačích oblastech informuje server NATURA2000 - Ptačí oblasti v ČR.

Na území jihočeského kraje je vyhlášeno 9 ptačích oblastí :

 

 Název

Rozloha (ha)

Nařízení vlády

Vydáno dne

Předmět ochrany

Boletice 23 565 19/2005 15.12.2004 populace chřástala polního (Crex crex), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a skřivana lesního (Lullula arborea) a jejich biotopy
Českobudějovické rybníky 6362 405/2009 26.10.2009 populace kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), rybáka obecného (Sterna hirundo), slavíka modráčka (Luscinia svecica), husy velké (Anser anser) a kopřivky obecné (Anas strepera) a jejich biotopy
Dehtář 352 406/2009 26.10.2009 populace rybáka obecného (Sterna hirundo) a husy velké (Anser anser) a jejich biotopy
Hlubocké obory 3322 609/2004 27.10.2004 populace strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a jejich biotopy
Novohradské hory 9053 602/2004 27.10.2004 populace jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a jejich biotopy
Řežabinec 111 535/2004 29.9.2004 populace husy velké (Anser anser) a její tahové shromaždiště
Třeboňsko 47360 680/2004 8.12.2004 populace volavky bílé (Egretta alba), kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), čápa černého (Ciconia nigra), orla mořského (Halieetus albicilla), včelojeda lesního (Pernis apivorus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), rybáka obecného (Sterna hirundo), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), sýce rousného (Aegolius funereus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žluny šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopus martius), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), skřivana lesního (Lullula arborea), slavíka modráčka (Luscinia svecica), husy velké (Anser anser), kopřivky obecné (Anas strepera), lžičáka pestrého (Anas clypeata) a jejich biotopy
Šumava 97493 681/2004 8.12.2004 populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix), tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), čápa černého (Ciconia nigra), chřástala polního (Crex crex), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), sýce rousného (Aegolius funereus), datla černého (Dryocopus martius), jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a jejich biotopy
Údolí Otavy a Vltavy 18368 607/2004 27.10.2004 populace výra velkého (Bubo bubo) a kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a jejich biotopy

 

 

 

Regionální pracoviště Jižní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt