O RP Jižní Čechy

Pracoviště České Budějovice

 

 

Adresa

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Regionální pracoviště Jižní Čechy

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 34

370 01 České Budějovice

Tel.: (+420) 951 424 411

E-mail: jizni.cechy@nature.cz

ID DS: qxcdynt

IČO: 62933591

   
 

Správa CHKO Blanský les

 
 

Adresa:                                                        

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Jižní Čechy
oddělení Správa CHKO Blanský les

Vyšný 59, 
381 01 Č. Krumlov

Tel: (+420) 951 424 420

E-mail: blanles@nature.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 8:00 - 17:00

ID DS: qxcdynt

IČO: 62933591

   

 

Správa CHKO Třeboňsko

 

 

 

Adresa:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Jižní Čechy
oddělení Správa CHKO Třeboňsko
Valy 121, 379 01 Třeboň
Telefon: (+420) 951 424 440

E-mail: trebonsko@nature.cz

ID DS: qxcdynt

IČO: 62933591

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Regionální pracoviště Jižní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt