Kontakty

Pracoviště: nám Přemysla Otakara II č. 34, České Budějovice

Jméno

Specializace

Telefon

Mobil

 Bednářová Hana ekonomická agenda, zoologie

951 424 403

724 717 480

 Bodnár Tomáš Mgr.

zoolog, rybníky

951 424 404

724 717 694 

 Bureš Jiří Ing.

ředitel RP Jižní Čechy

951 424 401

725 009 729 

 Burešová Eva Ing.

PPK,OPŽP,POPFK

951 424 405

721 020 003

 Burianová Kateřina Mgr.

vodař, OPŽP

    951 424 406

    724 718 054

 Hanč Zdeněk Mgr.

zoolog

951 424 402

725 044 046

 Hans Vladimír Ing.

NATURA 2000, informatik

951 424 407

724 716 983

 Chlumský Jan, RNDr., PhD.

botanik, PRV

951 424 408

725 729 136

 Janáková Jana, Mgr.

botanik, OPŽP

951 424 409

734 873 856

 Kloubcová Jana Ing., PhD.

krajinář, zoolog, rybníky

951 424 410

 601 583 779 

 Matoušková Milena RNDr.

informatik

951 424 411

725 729 141

 Mičanová Zuzana Ing.

krajinář, OPŽP

951 424 412

725 729 138 

 Šiška Petr Ing.

lesník

951 424 413

724 717 357

 Štěrbová Jitka Mgr.

botanik, OPŽP

951 424 414

724 332 576 

 

Pracoviště: Správa CHKO Blanský les, Vyšný

Jméno

Specializace

Telefon

Mobil

 Flašar Jan RNDr.

geografie, geologie

 

951 424 415

602 664 850

 Indra Jan Ing.

lesnictví, MZCHÚ, dřeviny rostoucí mimo les

951 424 416

724 851 908

 Janák Radek

zoologie, strážní služba, fotodokumentace

951 424 417

728 194 469

 Lepší Petr Di.S.

botanik

 

   951 424 418

    731 593 304

 Rejnková Tereza Mgr.

botanik, práce s veřejností

(EVVO)

951 424 419

724 332 579

 Šipan Filip Ing.

informatik, krajinotvorné programy, hydrologie

951 424 420

606 687 947

 Vítová Alena Mgr.

mateřská dovolená

 

 

 Vosátka Tomáš Ing.

zemědělství, dotace z MZe, ÚSES, odpady

951 424 421

725 105 640

 Vrabel Michal Bc.

vodní hospodářství, Natura 2000, SDO

 

951 424 422

601 583 041

 Weiter Libor RNDr.

zoolog

 

951 424 423

731 128 622 

 Žifčáková Kamila Ing. arch.

stavební činnost

 

951 424 424

731 128 613 

 

 Pracoviště: Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň

Jméno

Specializace

Telefon

Mobil

 Hátle Miroslav, RNDr., CSc.

vedoucí odd. Správa CHKO Třeboňsko, územní plánování, ÚSES, těžba surovin, odpady, mez.spolupráce, plány péče

951 424 425

724 332 057

 Alexová Jana, Ing.

zemědělství, management MZCHÚ, krajinotvorné programy, evidence a správa pozemků, knihovna

951 424 426

606 036 219

 Drábková Markéta, RNDr.

ekologická výchova a osvěta, spolupráce se školami a veřejností, Dům přírody Třeboňska

951 424 427

606 036 218

 Dvořáčková Lenka

ekonomická agenda a správa majetku

951 424 428

 724 339 657

 Fidra Michael,  Ing. arch.

krajinný ráz, hodnocení stavebních projektů, územní plánování, památková ochrana

    951 424 429

    606 036 142

 Havlín Jiří, Ing. arch.

krajinný ráz, hodnocení stavebních projektů, územní plánování, památková ochrana

951 424 430

606 036 216

 Hosnedl Antonín

terénní a strážní služba, management

MZCHÚ, návštěvnická infrastruktura,

autoprovoz

951 424 432

606 036 140

 Hořejší Jiřina

informatika, GIS, webové stránky, mapy, návštěvnická infrastruktura

951 424 431

606 036 213

 Chobotská Hana, Ing., Ph.D.

zoologie, soustava Natura 2000, monitoring, ústřední seznam OP, plány péče a management MZCHÚ a druhů 

951 424 433

606 036 141

 Kloubcová Petra, Mgr.

mapování, monitoring a inventarizace druhů a MZCHÚ (projekt OPŹP)

951 424 434

 

 Kloubec Bohuslav, Ing., Ph.D.

lesnictví,  dendrologie, monitoring ptáků, plány péče a management MZCHÚ, památné stromy

951 424 435

 606 076 346

 Neudert Jiří, Ing.

zoologie, ochrana a monitoring druhů, plány péče a management MZCHÚ,  fotodokumentace

951 424 436

606 036 214

 Neudertová Zdeňka, Ing.

péče o rybníky a vodní toky, hydrobiologie, revitalizace, plány péče a management MZCHÚ

951 424 437

606036215

 Rektoris Ladislav, Mgr.

botanika a geobotanika, ochrana druhů a biotopů, NATURA 2000, plány péče a management MZCHÚ

951 424 438

606 036 217

 Skuhrová Michaela, DiS.

krajinný ráz, hodnocení stavebních projektů, územní plánování, památková ochrana

951 424 439

730 811 806

  Vitmannová Gabriela

podatelna, spisová agenda, dokumentace, rekreace, turistika, povolování táboření, přestupky

951 424 440

606 036 220

 

 Emailové adresy všech pracovníků jsou ve formátu jmeno.prijmeni@nature.cz

Regionální pracoviště Jižní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt