Organizační struktura

AOPK ČR je zřízena s účinností od 1. 1. 2015 zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Od tohoto data má také novou organizační strukturu. Kontakty na jednotlivá pracoviště poskytuje přehledně story mapa Sídla AOPK ČR.

Regionální pracoviště Jižní Čechy je jedním z 15 regionálních pracovišť, vzniklých restrukturalizací AOPK ČR.

RP Jižní Čechy vede ředitel RP Ing. Jiří Bureš

RP má 5 oddělení :

Oddělení provozní - vedoucí RNDr. Milena Matoušková

Oddělení péče o přírodu a krajinu - vedoucí Ing. Zuzana Mičánová

Oddělení sledování stavu biodiverzity - vedoucí Mgr. Zdeněk Hanč

Oddělení SCHKO Blanský les - vedoucí RNDr. Jan Flašar

Oddělení SCHKO Třeboňsko - vedoucí RNDr. Miroslav Hátle, CSc.

Organizační struktura AOPK ČR

Regionální pracoviště Jižní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt