Přírodní parky

Legislativním nástrojem pro ochranu krajinného rázu jsou dle odst. 3) § 12 zák. 114/1992 Sb. v platném znění přírodní parky. Jejich vyhlašování je po zrušení okresních úřadů v kompenci Krajského Úřadu Jihočeského kraje, který je vyhlašuje formou nařízení. V nich stanovuje omezení využití území přírodních parků.

Vyhlášené přírodní parky na území jihočeského regionu

Přírodní parky v Jihočeském kraji

Okres Název Mapa Rok
vyhlášení
Nařízení
České Budějovice
Český Krumlov
Novohradské hory Mapa 1998 PP Novohradské hory
Český Krumlov Poluška Mapa 1999 PP Poluška
Český Krumlov Soběnovská vrchovina Mapa 1995 PP Soběnovská vrchovina
Český Krumlov Vyšebrodsko Mapa 1995 PP Vyšebrodsko
Jindřichův Hradec Česká Kanada Mapa 1994 PP Česká Kanada
Jindřichův Hradec Homolka - Vojířov Mapa 1994 PP Homolka - Vojířov
Jindřichův Hradec Javořická vrchovina Mapa 2004 PP Javořická vrchovina
Písek Písecké hory Mapa 1973 PP Písecké hory
Tábor Černická obora Mapa 1994 PP Černická obora
Tábor Jistebnická vrchovina Mapa 1994 PP Jistebnická vrchovina
Tábor Kukle Mapa 1994 PP Kukle
Tábor Plziny Mapa 1994 PP Plziny
Tábor Polánka Mapa 1994 PP Polánka
Tábor Turovecký les Mapa 1994 PP Turovecký les

Mapka přírodních parků v měřítku 1:500 000, zpracovaná v květnu 2015, je součástí Územně analytických podkladů a je zveřejněna na geoportále Jihočeského kraje.

Snímky z jednotlivých přírodních parků jsou uloženy ve fotogalerii.

Regionální pracoviště Jižní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt