Odkazy

Mapové servery: 

Mapový server AOPK ČR

Digitální půdní mapa ČR 1 : 50 000

Mapová aplikace Natura 2000 Viewer - na portálu Evropské agentury životního prostředí

World Database on Protected areas - mapový server chráněných území celého světa

Mapové služby na portálu veřejné správy ČR (CENIA)

Mapový server Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů - ÚHÚL

Katastrální mapy

Mapový server Jihočeského kraje - GIS Krajského úřadu

Informační portál České geologické služby, obsahuje také mapový server ČGS

Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka. Umožňuje práci s daty v prostředí aplikace WebMap

Mapový server Centra pro regionální rozvoj České republiky

Mapový server Národního památkového ústavu

Další zdroje informací:

Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR -digitální registr

Národní památkový ústav - hledání v databázi chráněných objektů a území

NATURA 2000 

Portál veřejné správy 

Portál územního plánování 

Sbírka zákonů ČR 

Záchrana zvířat :

Seznam hlavních záchranných stanic

Národní síť záchranných stanic, koordinovaných Českým svazem ochránců přírody (web "Zvíře v nouzi")

Podrobný popis chráněného území PR Mokřiny u Vomáčků, vytvořený v rámci studentského projektu na Gymnáziu Jírovcova 8 v Českých Budějovicích.

 

Regionální pracoviště Jižní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt