Regionální pracoviště Jižní Čechy >> Péče o přírodu a krajinu

Péče o přírodu a krajinu

Oblast péče o přírodu a krajinu zahrnuje široké spektrum činností, směřujících k ochraně stávajících cenných lokalit a ekosystémů. Pro tento účel je nezbytné zajištění finančních prostředků na realizaci konkrétních projektů.

Řídicí a koordinační roli logicky zajišťuje Ministerstvo životního prostředí, podpora se žadatelům poskytuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

 

Regionální pracoviště Jižní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt