Regionální pracoviště Jižní Čechy >> Pro návštěvníky >> Aktuality >> Mostky v Terčině údolí opraveny!

Mostky v Terčině údolí opraveny!

Mostky v Terčině údolí opraveny!

22.11.2019

V polovině listopadu byla dokončena celková oprava mostků v NPP Terčino údolí, které je nyní přístupné bez omezení.

Z důvodu špatného technického stavu mostků na území Národní přírodní památky Terčino údolí bylo nutné provést celkovou rekonstrukci všech osmi mostků, které sloužily více než třicet let a postupně se rozpadaly. Rekonstrukce si v průběhu srpna - listopadu vyžádala dočasné uzavření jednotlivých mostků a omezení přístupu do některých částí NPP.

Rekonstrukci prováděla firma Vidox postupně ve třech etapách a minulý týden byla rekonstrukce v řádném termínu dokončena. Náklady oprav - téměř 5 milionů korun - hradila ze svých prostředků Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, jejíž pracoviště - Správa CHKO Blanský les - o území Terčina údolí pečuje.

Terčino údolí leží nedaleko Nových Hradů. Parkově upravená krajina s romantickými stavbami a průhledy tu byla utvářena od poloviny 18. století. Jedná se o krajinářský park vytvořený z větší míry člověkem, přesto zde najdeme množství "divoké" přírody. Původní stromy v alejích dnes poskytují úkryt netopýrům, hnízdí zde dutinoví ptáci, v odumřelém dřevě žijí vzácné druhy hmyzu. Na loukách s výskytem orchidejí jsou ponechávány nepokosené pruhy, aby zde mohly přežít a dokončit svůj vývoj vzácné skupiny hmyzu, zejména motýli, které by jinak při velkoplošném sečení z krajiny vymizely.

Děkujume všem návštěvníkům za trpělivost při návštěvě parku v průběhu oprav. 

Regionální pracoviště Jižní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt